Proiectul de “Reabilitare şi extindere staţie de epurare oraş Mizil” propune implementarea unui sistem eficient şi durabil de gestionare a apelor uzate din cadrul zonei ţintă, care să întâmpine, astfel, obiectivele specifice şi măsurile exprimate în cadrul programului de finanţare.

Consiliului Local Mizil îşi va consolida capacitatea de gestionare a problemelor legate de protejarea şi reabilitarea mediului, în vederea dezvoltării durabile a zonei, creşterii calităţii vieţii, îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei şi a mediului de afaceri.

Implementarea proiectului va conduce la:

  • dezvoltarea unui serviciu eficient de gospodărire comunală;
  • îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor de viaţă şi reducereariscurilor pentru sănătatea populaţiei
  • protecţia mediului înconjurător

Data de finalizare: 30 noiembrie 2010

Valoare: 1.131.889,74 euro