a

facebook primaria mizil

Directia de Asistenta Sociala Mizil

Facebook Directia de Asistenta Sociala Mizil - click aici

CONTACT Directia de Asistenta Sociala Mizil

Misiunea Directia de Asistenta Sociala Mizil

Prezentare Directia de Asistenta Sociala Mizil

Prezentare Unitatea de îngrjire la domiciliu pentru persoane vârstnice


HCL infiintare Directia de Asistenta Sociala Mizil

Organigrama Directia de Asistenta Sociala Mizil

Anunț încălzire 2022-2023

Tranșe de venit și cuantumuri subvenții ajutor încălzire

Lista bunurilor care duc la excluderea de la ajutorul pentru încălzirea locuinței

Documente necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței

Listă venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie

Conditii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei

Obligatiile beneficiarilor de prestații sociale

Procedura de acordare a ajutorului social

Procedura de acordare a alocației de sustinere

Documente necesare incadrarii in grad de handicap adulti

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP (COPII)

DOCUMENTE pentru dosarul din instanta pentru delegarea autoritatii parintesti

INFORMARE parinti care pleaca la munca in strainatate

Cerere acordare VMG, ASF, AI, Stimulent energie

Cerere modificare VMG, ASF, AI, Stimulent energie

Declaratie ASF 2018

Declaratie VMG 2018

Acord ambii parinti

Acord un parinte

ANEXA 7 Fisa sintetica

ANEXA 9 Fisa psihopedagogica

Cerere efectuare ancheta sociala incadrare grad de handicap

Cerere evaluare la DGASPC

Contract cu parintii copil cu handicap

Raport de evaluare iniţiala handicap

Raport de monitorizare

Cerere acordare indemnizatie de insotitor

Cerere angajare asistent personal

Cerere efectuare ancheta sociala incadrare grad de handicap

Cerere legitimatie parcare

Fisa de observatie - protecția drepturilor copilului

Fisa risc violenta domestica