Audit

Planuri de audit

Plan multianual de audit intern 2019 Plan anual de audit public intern 2019

Norme Audit

Norme metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul UAT ORAȘ MIZIL și a instituțiilor subordonate

Carta auditului public intern in cadrul unitatii administrativ-teritoriale Mizil

Carta auditului public intern in cadrul unitatii administrativ-teritoriale Mizil