Hotărâri ale Consiliului Local Mizil pentru anul 2021

Hotărâre Privind aprobarea Listei de prioritati cuprinzand persoanele si familiile care au depus cereri sa primeasca o locuinta sociala ȋn orasul Mizil, ȋntocmita ȋn baza criteriilor stabilite conform HCL nr. 63/10.07.2019
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Mizil
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Mizil
Hotârare privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil

Hotărâri 2020:
HCL zonare Mizil
Hotărâre aplicare Legea 35-2020
HCL organigrama și ștat de funcții D.A.S. Mizil
Organigrama-Mizil
Regulament Organizare si Functionare al Consiliului Local Mizil
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotârare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale petru anul 2021 în Mizil
Hotărâri ale Consiliului Local Mizil pentru anul 2020

Hotărâri 2019:
HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților aferenți pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Mizil și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil
Hotârare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale petru anul 2020 în Mizil
Plan local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pe anul 2019
Hotârare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale petru anul 2019 în Mizil
HOTĂRÂRE privind aprobarea, Registrului Local al Spațiilor Verzi pentru orașul Mizil
REGISTRUL SPAȚIILOR VERZI
HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilitați fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ­ teritorială a Orașului Mizil
Hotărâri ale Consiliului Local Mizil pentru anul 2019

Hotărâri 2018:
REGULAMENT DE ORDINE PUBLICĂ aprobat prin HCL 128 / 2008 și modificat prin 107 / 2018
Plan local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținand minorității rome pe anul 2018
Hotărâre regulament de atribuire și folosire a locurilor de parcare
Hotârâre privind încadrarea pe zone a străzilor din Mizil 2018
Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2018
Hotărâri ale Consiliului Local Mizil pentru anul 2018

Hotărâri 2017:
Hotârarea privind încadrarea pe zone a străzilor din Mizil 2017
Hotârarea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale petru anul 2017 în Mizil
Hotărâri ale Consiliului Local Mizil pentru anul 2017

Hotărâri ale Consiliului Local Mizil pentru anii 2009 – 2016. Hotărârile sunt arhivate in format .zip.
Ședințe de consiliu în anul 2016
Ședințe de consiliu în anul 2015
Ședințe de consiliu în anul 2014
Ședințe de consiliu în anul 2013
Ședințe de consiliu în anul 2012
Ședințe de consiliu în anul 2011
Ședințe de consiliu în anul 2010
Ședințe de consiliu în anul 2009