Mizil – Județul PRAHOVA
Bd. Unirii nr. 14 – Cod poștal: 105800

Localizare Primăria Mizil pe hartă – GPS

Telefoane centrala valabile pentru tote birourile Primariei ce au nr. interior:
0244.250.027, 0244.250.008

Fax: 0244.251.120

Adresă de email: primaria@primaria-mizil.ro

Începând cu data de 01.01.2019 amenzile contravenționale vor putea fi plătite in contul IBAN RO50TREZ52421A470400XXXX, deschis la Trezoreria Mizil , cui 15562570, beneficiar Orasul Mizil, conform prevederilor art 163 alin(2) si ale art. 342 alin (2) din legea nr. 207/2015si ale art 2 din Ordinul nr. 7166/2017, privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se platesc in contul unic.

Primar – etajul II – interior 51
Viceprimar – etajul II – interior 15
Secretar – etajul II – interior 14 – 0244.250.101
Administrator Public – etajul II – interior 13
Director executiv – etajul I – interior 33 – 0244.251.649

PARTER
Registrul agricol, cadastru și agricultură – interior 29
Registratura și arhiva – interior 16
Casierie buget-contabilitate – interior 26
Informatică – interior 40

Impozite și taxe
– șef serviciu – 39
– persoane juridice – interior 21 – 0244.250.390
– persoane fizice – interior 24
– casierie – interior 19

Polițist local de serviciu – interior 23 – 0244.250.008

ETAJUL I
Urbanism – interior 30
Investiții, achiziții publice și mediu – interior 18 – 0244.251.373
Integrare Europeană – interior 41 – 0244.250.551
Responsabil difuzare informaţii publice – interior 11 – 0244.250.131
Administrare patrimoniu și mediu – interior 18
Stare civilă – interior 28 – Tel/Fax: 0244.252.722
Resurse umane și audit public intern – interior 38
Administrație publică – interior 34
Buget-contabilitate – interior 22 – 0244.251.230
Juridic – interior 25

ETAJUL II
Secretariat – interioare 11 – 0244.250.027

Alte Locații Ale PRIMĂRIEI

Direcțía de asistență socială – 0244.250.020

Piață, obor – 0244.250.132

Centrul Cultural „Adrian Păunescu” Mizil – 0244.250.026

Biblioteca – 0244.250.897

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor – 0244.253.309 E-mail: spclep_mizil@ph.e-adm.ro

Serviciul public de gospodărire comunală – 0244.250.885

Cantina ( S.C. MERENDA PRIM S.R.L.) Click pentru MENIUbucatar – interior 35 – 0761.660.237

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni – Joi: 08:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Vineri: 08:00 – 09:30, mai puțin Registratura, Impozite și taxe, care au program pânã la 13:30
și
Urbanism:
Luni – Marți 09:00-12:00
Joi – Vineri 09:00-12:00

Programul de lucru cu publicul pentru S.P.C.L.E.P. Mizil este urmatorul:
Luni — Vineri – 08:00-12:00 (primiri acte si eliberari acte)

Date CONTACT Cetru de Vaccinare Mizil (Sala Sport Mizil): 0753.456.902

Prezentare Băile Boboci – versiune în limba română

Prezentare Băile Boboci – versiune în limba engleză