Comunicat de presă
Data: 23.03.2011

Implementarea proiectului
“Implementarea GIS în Mizil – un instrument de planificare teritorială”

Unitatea administrativ-teritorială Oraş Mizil este promotorul proiectului “Implementarea GIS – un instrument de planificare teritorială” (RO 0039), finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European. Valoarea proiectului este de 333.529 EURO, iar perioada de implementare este: 12.05.2009 – 30.04.2011.
Scopul proiectului este de a furniza servicii municipale mai bune şi mai eficiente prin implementarea sistemului de informaţii geografice (GIS) şi asigurarea utilizării acestui sistem de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Mizil.
Implementarea GIS presupune digitalizarea informaţiilor privind proprietăţile publice şi private din oraşul Mizil, reţeaua de străzi şi reţelele de utilităţi. Explotarea sistemului va fi asigurată de personal din cadrul Primăriei oraşului Mizil ce va fi instruit în utilizarea bazelor de date şi a soft-ului specific acestei aplicaţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Doru Mladin – Manager de proiect
Adresa: Bd. Unirii nr. 14, Mizil, judeţul Prahova
Telefon: 0244-250027; fax: 0244-251120
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro