Recensamant Romania

https://www.recensamantromania.ro/ Calendar RPL 2021: 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor) Informarea persoanei cu privire la RPL 2021

Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Stanciulescu Dănuţ Ilie anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul construire cort evenimente, propus a fi amplasat în Mizil tarlaua 9/1,9, parcela 5/1, număr cadastral:20271. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Ploieşti strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr 306, de

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 11.03.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 03.03.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.02.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Anunt angajare Cocorico

CoCoRiCo – The all natural chicken brand ANGAJEAZA DEPARTAMENT PRODUCTIE ZOOTEHNICA Fabrica Nutreturi Combinate Sahateni MUNCITOR NECALIFICATI MUNCITORI CALIFICATI (ELECTRICIENI + LACATUS MECANIC) OPERATOR SILOZ OFERTA • Loc de munca stabil si calificare la locul de munca • Pachetul salarial motivant cu multiple beneficii • Produse poprii ( carne de pui ) • Tichete de

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA ORAȘULUI MIZIL ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: • Un număr de 5(cinci ) recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din orașul Mizil ; • Un număr de 10(zece ) recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașul Mizil ; • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 10.02.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(3),lit.b) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 31.01.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluarii impacrului asupra mediului. nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impacnilui asupra corpurilor de apa. in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul TRANSFORMAREA FUNCTIONALA A GRAJDURJLOR EXISTENTE IN