Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluarii impacrului asupra mediului. nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impacnilui asupra corpurilor de apa. in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul TRANSFORMAREA FUNCTIONALA A GRAJDURJLOR EXISTENTE IN INCINTA C7, C8, C9
propus a fi amplasat in oras Mizil, jud. Prahova. str. Abatorului, nr. 1 A, titular DUTCH TRADING INTERNA TIONAL SRL, J29/22 l 8/2008, CUl RO 24304422, cu sediul în judeţul Prahova, municipiul/oraşul/comuna Mizil, Ferma de taurine, cladire CI, biroul nr. 2,
I.Proiectul deciziei de încadrare si moti\’ele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet htt ://a m h.an m.ro. Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta pana la data de 28.O1.2022, in termen de 1O zile de la data afisarii prezentului anunt).
Data afisarii anuntului : 19.01.2022