Urbanism

FORMULARE

CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism Cerere eliberarea avizului de spargere carosabil pentru efectuarea bransamentului de gaze/apa/canal Cerere eliberare aviz de drumuri locale Cerere eliberare acord pentru executare de lucrari

Anunt pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. N. Balcescu -str. Cuza Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 101/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 18.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor Nicolae Balcescu si Cuza-Voda, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Identificarea locurilor de parcare disponibile se va face

Anunt pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 19.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor 24 Ianuarie si Blajului, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Identificarea locurilor de parcare disponibile se va face

Licitaţie publică teren categoria de folosință pășune

Primaria Mizil cu sediul in Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea inchirierii prin licitaţie publică, teren categoria de folosinta pasune, proprietate privată a orasului Mizil, în suprafaţă totala de 5,1834ha, situat în doua zone ale orașului, conform proiectului de hotărâre HCL55/29.04.2021, in zona: Tohaneanca ( 4,6672 ha), Max (0,5162 ha). Pretul

ANUNT

Primaria Mizil cu sediul in Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea inchirierii prin licitaţie publică, teren categoria de folosinta pasune, proprietate privată a orasului Mizil, în suprafaţă totala de 22,2942 ha, situate în patru zone ale oraşului, conform proiectului de hotărâre HCL55/29.04.2021, in zona: Valea Dobrii (2,6489 h), Budureasca (14,4619 ha),

Anunț

In data de 15.12.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume:  loc nr. 6 si loc nr. 7 aflate in spatele internatului  loc nr. 1 si loc nr. 3 aflate vis-a-vis de CT, bloc 10A In vederea participarii la procedura de atribuire

Anunț

Licitația pentru locurile de parcare din zona Teilor, ce trebuia să aibă loc în data de 05.11.2020, se amână pentru o data ulterioară. Mulțumim pentru înțelegere.

Anunt licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor

In data de 05.11.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume: loc nr. 6 si loc nr. 7 aflate in spatele internatului In vederea participarii la procedura de atribuire / licitatie, solicitantii vor depune la Registratura Primariei orasului Mizil, pana la data de 04.11.2020,

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMARIA ORAŞ MIZIL BIROUL URBANISM Bulevardul Unirii, nr. 14, cod 105800 Tel: 0244/250.027, 0244/250008, Fax: 0244/251.120, E-mail: primaria@primaria-mizil.ro PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI – MARTI 09:00-12:00 JOI – VINERI 09:00-12:00

Anunt public privind decizia etapei de incadrare MIZILEANU PRUNISOR-ION

MIZILEANU PRUNISOR-ION titular al proiectului CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI SPATIU COMERCIAL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra