ANUNT

Primaria Mizil cu sediul in Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea inchirierii prin licitaţie publică, teren categoria de folosinta pasune, proprietate privată a orasului Mizil, în suprafaţă totala de 22,2942 ha, situate în patru zone ale oraşului, conform proiectului de hotărâre HCL55/29.04.2021, in zona: Valea Dobrii (2,6489 h), Budureasca (14,4619 ha), Tohaneanca ( 4,6672 ha), Max (0,5162 ha).
Pretul de pornire al licitatiei va fi 546,84 lei/ha/an pentru zonele Valea Dobrii, Budureasca si Tohaneanca, respectiv 246,84 lei/ha/an pentru zona Max, conform HCL55/29.04.2021
Licitatia va avea loc pe data de 20.05.2021, ora 14:00.
Ofertele vor fi depuse pana la data de 19.05.2021, ora 12:00.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul Primariei Mizil. Contravaloarea acestuia se achita la Casieria Primariei.
Eventualele litigii vor fi solutionate de Tribunalul Prahova, sectia de contencios administrativ.