Anunț

In data de 15.12.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume:

 loc nr. 6 si loc nr. 7 aflate in spatele internatului
 loc nr. 1 si loc nr. 3 aflate vis-a-vis de CT, bloc 10A

In vederea participarii la procedura de atribuire / licitatie, solicitantii vor depune la Registratura Primariei orasului Mizil, pana la data de 14.12.2020, urmatoarele documente:

1. Cerere, in care sa se specifice numarul locului de parcare dorit

2. Documente privind domiciliul / rezidenta, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de inchiriere, act de donatie sau mostenire

3. Copie dupa certificatul de inmatriculare a autovehiculului detinut in proprietate sau in folosinta

4. Certificat de incadrare intr-o grupa de handicap (daca e cazul)

5. Taloanele de pensie pentru pensionarii, posesori de autovehicule, cu o pensie cumulata (sot+sotie) sub salariul minim pe economie