PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMARIA ORAŞ MIZIL
BIROUL URBANISM
Bulevardul Unirii, nr. 14, cod 105800
Tel: 0244/250.027, 0244/250008, Fax: 0244/251.120, E-mail: primaria@primaria-mizil.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MARTI 09:00-12:00
JOI – VINERI 09:00-12:00